Ich výberu predchádza dôkladná analýza kľúčových slov. Keď už máte k dispozícii tabuľku s desiatkami výrazov, ostáva len vybrať si vhodné na zapracovanie pre podstránky, interný i externý obsah a potom pre Google Ads kampane. Kľúčovými slovami viete ovplyvniť organickú návštevnosť webu a takisto aj tú platenú, pochádzajúcu z reklám. Ako si ich správne rozdeliť? Na základe čoho postupovať? Kedy sa ktoré hodia viac?

Základné typy kľúčových slov

 • krátke (short taily) – pozostávajú z 1 až 3 slov, sú konkurenčnejšie a drahšie, no na druhej strane prinášajú väčšiu návštevnosť webu aj viac konverzií.
 • zložené výrazy (long taily) – pozostávajú z viacerých slov, pre reklamy sú lacnejšie, hoci prinášajú menej návštevníkov, vďaka presnejšej definícii zámeru dopytu je väčšia pravdepodobnosť konverzie. 

Kľúčové slová na webstránku

Pre SEO optimalizáciu webovej stránky je dobré vybrať si kľúčové slová, vďaka ktorým sa zobrazíte vo výsledkoch vyhľadávania vyššie než vaša konkurencia. To je jeden z rozhodujúcich faktorov pri získavaní zákazníkov z Google.

Na home page a pre vás najdôležitejšie podstránky vyberte 2 až 3 kľúčové slová s najväčšou vyhľadávanosťou (ideálne aspoň 1000 mesačne). Snažte sa však, aby boli najmenej dvojslovné a nie príliš všeobecné, s výpovednou hodnotou, inak sa stratíte v závale konkurencie a nič vám to neprinesie. Takisto dbajte na to, aby ste ním zacielili priamo na región / oblasť / štát, v ktorom pôsobíte. 

Pre jednotlivé podstránky, prípadne kategórie produktov na e-shope už vyberajte špecializovanejšie konkrétne kľúčové slová. Nebojte sa ani longtailov. Tie sem navedú zákazníkov, ktorí už presne vedia, čo chcú kupovať. A práve takí sú pri zvyšovaní návštevnosti webu vaším cieľom.

Kľúčové slová do článkov

V tomto prípade je lepšie zamerať sa priamo na témy ako také a nielen random priraďovať  najhľadanejšie výrazy z tabuľky, vzniknutej pri analýze kľúčových slov. Áno, vyberte si z nej jedno-dve top, ale popritom pridajte ďalšie jedno-dve v podobe longtailov, ktoré presne zodpovedajú tomu, čo ľudia v súvislosti s navrhnutou témou hľadajú, resp. sa pýtajú. Takto docielite i prínosnejší obsah a zaujímavosť článkov pre používateľov. Je fajn sa pri copywritingu spoľahnúť na Google našepkávač, všímať si titulky podobných článkov, posty na sociálnych sieťach s touto témou. 

Do jedného textu vám postačia 3 až 4 kľúčové slová. Tie následne zapracujte nielen do textu na prelinkovanie, ale aj do nadpisov, perexu, meta description, meta titulku, URL. Je fajn s niektorým počítať aj na úplný záver textu, kde ho spojíte s chytľavým call-to-action. Práve na tomto mieste môžete vyšperkovať svoje copywriterské umenie. Dajte si však pozor na hustotu kľúčových slov v článkoch, aby ste to s nimi neprehnali a Google vás nepotrestal penalizáciou.

Kľúčové slová do reklám

Pri zvyšovaní návštevnosti webu, získavaní zákazníkov a konverzií platenou formou fungujú trošku odlišné pravidlá. V PPC reklamách najlepšie fungujú dvoj až trojslovné frázy a kľúčové slová, ktoré navzájom súvisia (všeobecnejšie + konkrétnejšie). Pokiaľ máte silnú a dobre známu značku, uveďte aj kľúčové slová s názvom značky. 

Pri reklamných kampaniach sa viete s vybranými výrazmi ešte trochu pohrať prostredníctvom výberu zhody. Tá stanoví rozsah vyhľadávaní, akým môžu zodpovedať. V prípade presnej zhody zobrazuje kľúčové slovo reklamy iba pri vyhľadávaniach s rovnakým významom. V prípade frázovej zhody sa toto rozširuje na celkový význam výrazu. Ak si nenastavíte žiadnu z týchto dvoch možností, kľúčové slovo bude mať predvolene nastavenú voľnú zhodu, čo zodpovedá vyhľadávaniam súvisiacim s ním (čiže dané kľúčové slovo tam vôbec nemusí figurovať).

Pri reklamných kampaniach si môžete všímať aj skóre kvality, ktoré vám prezradí očakávanú mieru prekliknutí, relevanciu reklám a dojem zo vstupnej stránky. 

 

Potrebujete pomôcť s výberom kľúčových slov pre váš web, obsah, reklamné kampane? Možno vás nasmeroval tento článok, no možno by ste ešte stále uvítali radu odborníka. Obráťte sa na našich SEO špecialistov prostredníctvom konzultácie zdarma. Radi vám zodpovedajú vaše otázky, vysvetlia, čo ako funguje a rozbehnú váš online biznis podľa predstáv.

Read More
seoanalyzy 23. novembra 2022 0 Komentáre

Pýtate sa, čo majú spoločné SEO a SEM? Čo tieto skratky predstavujú a aké aktivity sa pod nimi skrývajú? Aj keď si mnoho laikov myslí, že ide v podstate o to isté, nie je to celkom tak.  

Hoci kedysi v počiatkoch online marketingu sa SEO zmieňovalo ako súčasť SEM, postupným vývojom došlo k ich oddeleniu. Dnes už na ne prevažná väčšina marketérov nazerá ako na samostatné časti.

 

Čo je to SEO

Pri vysvetľovaní rozdielov medzi SEM & SEO, začneme tým druhým. SEO je anglická skratka pre search engine optimization, čiže v preklade ide o optimalizáciu pre vyhľadávače. SEO predstavuje nastavenia a aktivity na webstránke, vykonávané za účelom zlepšenia pozícií v SERP-e. Cieľom je objavenie sa stránky na prvých pozíciách pri zadaní kľúčového slova. Zo širšieho pohľadu by sa dalo povedať, že tieto činnosti vylepšujú web, aby ten následne generoval návštevnosť.

 

SEO aktivity

Tento súbor postupov, aktivít a stratégií s cieľom manipulovať s výsledkami vyhľadávacích enginov v sebe zahŕňa nasledovné:

 • analýza kľúčových slov a konkurencie,
 • tvorba obsahu (blogy, PR, SEO texty),
 • optimalizácia webu (metadáta, zapracovanie kľúčových slov, URL, UI, UX, rýchlosť…),
 • technické SEO (umožňuje vyhľadávacím „pavúkom” hladko prochádať vaše stránky).

 

Výhody SEO aktivít

Dlhodobé výsledky ak už máte  SEO  „vymakane” nastavené, môžete sa spoľahnúť na to, že vám noví návštěvníci a konverzie budú prúdiť neustále,

náklady – s týmito aktivitami nie sú spojené žiadne priame náklady, za to, že sa vaše stránky zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania a prinášajú vám nových zákazníkov, nikomu neplatíte,

autorita kvalitný obsah, linkbuildingové portfólio, prepracovaný web z vás spravia autoritu v obore. 

 

Nevýhody SEO aktivít

Chce to čas – na výsledky SEO aktivít si musíte počkať týždne i mesiace.

Neisté pozície – tým, že sa vyhľadávacie algoritmy stále menia, nikdy neviete, kedy dôjde ku strate ťažko vydobytých pozícií. 

 

Čo je to SEM

SEM je anglická skratka pre search engine marketing, pod čím sa skrýva marketing pre vyhľadávače. Samotný výraz SEM sa na rozdiel od SEO poväčšine využíva v spojitosti s platenými marketingovými aktivitami. Spadajú sem platené PPC reklamy za účelom dosiahnutia vyšších pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. Funguje to pomerne jednoducho: Vyberiete si kľúčové slová súvisiace s vašou spoločnosťou. Vytvoríte na ne kampane. Akonáhle užívateľ zadá vybrané kľúčové slová do vyhľadávača, uvidí vašu reklamu. Pokiaľ na ňu klikne, platíte vyhľadávaču cenu za kliknutie.

Výhody SEM aktivít

Rýchlosť generovať návštevy a leady začnete už behom niekoľkých minút, 

relevancia – okamžité obchodné výsledky,

kontrola – nad nákladmi i výkonom kampaní.

 

Nevýhody SEM aktivít

Konkurencia – zvyšuje sa cena za preklik, nároky na správnu optimalizáciu reklám i samotná návratnosť investícií,

nákladystanovený rozpočet sa vám nemusí oplatiť.

 

Ako SEM tak aj SEO majú za účel priviesť na vašu webstránku čo najreleventnejšiu skupinu internetových užívateľov. Pokiaľ sa zamýšľate nad tým, ktorá metóda je pre vás tá vhodnejšia, obráťte sa na našich SEO špecialistov. Využite možnosť našej konzultácie zdarma a spoločne vyberieme tú správnu stratégiu pre váš online biznis.

Read More
seoanalyzy 23. októbra 2022 0 Komentáre

Spolu s featured snippets (odporúčanými úryvkami) patria rich snippets medzi nadštandardné výsledky vyhľadávania v Google. Zobrazujú užívateľovi detailnejší obsah, resp. sa sústredia na konkrétnejší zámer. Vďaka tomu sú lepšie orientované na dotazy.  

 

Čo sú to rich snippets?

V preklade štruktúrované dáta pomáhajú vyhľadávačom lepšie pochopiť obsah na webe. Ako? Tým, že sa do tejto schémy vkladajú konkrétnejšie informácie. Tie sa čerpajú z HTML kódu webovej stránky. Špeciálne časti textov majú tiež za cieľ poskytnúť použivateľovi rýchle, zrozumiteľné a podstatné informácie.

 

Ako sa zobrazujú rich snippets v Google?

Existuje viacero typov štruktúrovaných dát pre obsah. Detailné informácie zvýraznené v rich snippets sa môžu týkať produktov, značiek, článkov, recenzií, receptov, udalostí… Užívateľovi sa zobrazí napríklad obrázok produktu, video, hodnotenie, dátum publikovania článku, dostupnosť produktu či služieb, logo…

 

Ako vám rich snippets pomáhajú v SEO?

Vďaka nim môžete dosiahnuť lepšie pozície v SERP-e.

Výsledky rich snippet sú pútavejšie a zmysluplnejšie než bežné výsledky vyhľadávania, čo vedie k vyššej organickej miere prekliku (CTR). Niektoré štúdie poukazujú až na viac ako 100-percentný nárast. A to už stojí za to sa pohrať s takýmto grafickým a informačným zvýraznením vo vyhľadávači, čo poviete?

 

Ako a kedy používať rich snippets?

Hoci na web tieto úryvky môžete pridať kedykoľvek, majte na pamäti, že sa zobrazia až vtedy, ak sa budete nachádzať na prvých piatich pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania v Google. Čiže najprv zapracujte na celkovej SEO stratégií a až potom sa pustite do tejto nadstavby.

A ako na ich implementáciu? Detailné informácie, povinné kroky a pravidlá nájdete v Google dokumentácii. V skratke, po vybraní určitého typu štruktúrovaných údajov sa automaticky zobrazia prázdne polia. A po ich vyplnení sú automaticky vygenerované.

Na svoju stránku pridáte rich snippets niekoľkými spôsobmi:

A na záver vám ostáva ešte otestovať, či sú rich snippets implementované správne. Použite na tento nástroj od Google.

Pracujete na novom webe, či e-shope a zišla by sa vám pomoc so SEO? Obráťte sa na našich SEO špecialistov. Využite možnosť našej konzultácie zdarma a spoločne posunieme váš online biznis vpred.

Read More
seoanalyzy 23. októbra 2022 0 Komentáre

Ide o SEO techniky s cieľom zlepšenia pozícií v SERP-e, avšak za pomoci zakázaných taktík, resp. proti pravidlám Google. Webová stránka, ktorá ich používa, môže byť penalizovaná, až úplne vymazaná z výsledkov vyhľadávania. Pre zaujímavosť, opakom black hat SEO je white hat SEO s cieľom poskytnúť používateľom čo najlepší obsah a zážitok na stránke.

Ako (ne)fungujú black hat SEO techniky

Využívajú techniky, ktoré sa páčia botom. Na prínosnosť stránky a celkového obsahu pre užívateľov kašlú. Často sú pomerne agresívne, preto black hat SEO taktiky nemajú dlhodobý pozitívny účinok na pozíciu webu v indexe Google. Je len otázkou času, kedy vyhľadávač zistí, že sa porušujú pravidlá a príde penalizácia. Keďže black hat SEO je vyslovene v rozpore so zmluvnými podmienkami vyhľadávačov, pri ich používaní riskujete úplné zakázanie zobrazovania vašich stránok medzi výsledkami vyhľadávania.

Najznámejšie black hat SEO techniky

Keyword stuffing

Doslova preplnenie textu kľúčovými slovami, príliš časté spomínanie vybraných na webe.  

Cloaking

Užívateľom sa zobrazuje iný obsah alebo URL adresy ako search engine botom.

 

Gateway pages

Presmerujú návštevníka na novú stránku bez toho, aby odpovedali na jeho vyhľadávací dopyt.

 

False rich snippets

Ide o nepravdivé štruktúrované dáta. Napríklad písanie fakeových dobrých recenzií.

 

Link farmy

Sieť webov, ktoré na seba navzájom odkazujú za účelom zvýšenia SEO rankingu. Väčšina z nich je vytvorená prostredníctvom automatizovaných programov a služieb. Ide o formu spamovania indexu webového vyhľadávača (spamdexing).

K ďalším pomerne častým black hat SEO technikám potom ešte patria prelinky na stránky s nerelevantným obsahom, vkladanie nesúvisiacich kľúčových slov do textu, duplicity, neviditeľný text (čitateľný len pre vyhľadávače), či spamovanie v komentároch.

 

Ako sa brániť voči black hat SEO technikám?

Azda najlepšou prevenciou je pravidelný monitoring a analýza vášho odkazového portfólia i návštevnosti. Ak už na niečo nekalé prídete, prvým krokom by malo byť kontaktovanie danej stránky. Pokiaľ budete v tomto prípade neúspešní, ostáva už len informovať vyhľadávacie nástroje. Prostredníctvom formulárov. Nahlásiť stránku, ktorá sa správa podozrivo môžete napríklad prostredníctvom tohto reportu.

 

Stretli ste sa už s takýmito SEO taktikami? Poškodili negatívne váš web, prípadne sa chcete vyhnúť tomu, aby ste sa s niečím takým museli potýkať? Obráťte sa na našich SEO špecialistov. Využite našu konzultáciu zdarma a rozbehnite váš online biznis bezpečne tým správnym smerom.

Read More
seoanalyzy 23. októbra 2022 0 Komentáre

Napísať kvalitné zaujímavé články je jedna vec a vytvoriť niečo také, aby to malo aj čísla a dosah na SEO je vec druhá. Ako ich zosúladiť? Blogovanie a content marketing by mali ísť ruka v ruke. Nasledujúcich 5 tipov vás privedie bližšie k prvým priečkam v Google.

1. Na titulku všetko stojí i padá

Mal by byť pútavý, klikateľný a zároveň odrážať dopyty užívateľov v Google. Na ich uspokojenie slúžia najmä longtaily. Neváhajte ich zapracovať do titulku. Na druhej strane sa snažte odlíšiť od konkurencie a byť niečím iní, originálni. Aj o tom je content marketing.

Okrem toho je potrebné si ustrážiť i správnu dĺžku titulku. Nemal by presiahnuť 70 znakov.

 

3. Majte zapracované kľúčové slová

Nielen s prelinkami priamo v texte. Zbehnutý copywriter v oblasti SEO myslí aj na to, aby boli v hlavnom nadpise, podnadpisoch, meta description, perexe, URL.

No a samozrejme, pred samotnou tvorbou SEO blogu vo WordPresse alebo na inej platforme si zbehnite ku danej téme analýzu kľúčových slov, aby ste zistili, či sa vám na ne oplatí cieliť. Ideálne je sa zamerať na tie s menšou konkurenciou a vybrať aj nejaké longtaily.

 

4. Myslite na členenie textu

Vďaka nemu bude nielen lepšie čitateľný. Má to čo do činenia aj so SEO. Len veľmi málo užívateľov vám zostane pri jednom zhluku textu, nech už sú titulok, téma a článok samotný akokoľvek zaujímavé. A vy potom musíte znášať následky…

Odseky, podnadpisy, dôležité pasáže zvýraznené boldom nesmú chýbať. Znížite takto percento náhlych odchodov zo stránky (bounce rate) a udržíte si lepšiu autoritu v očiach Google.

 

5. Píšte radšej trochu dlhšie články

Konkrétne v rozsahu 1500 až 2000 slov. V content marketingu to má svoje opodstatnenie. Aké? Pomerne jednoduché. Pokiaľ užívatelia strávia viac času na vašich stránkach, získate lepšie hodnotenie. Pretože čas strávený na stránkach je jednou z dôležitých metrík v oblasti SEO. Dajte si však pozor na to, aby ste nepísali nasilu a o ničom. Vaším hlavným cieľom je prinášať čo najviac relevantných informácií. 

 

6. Zapojte interné prelinkovania a spätné odkazy

Odkazujte v blogoch na iné vaše texty, podstránky, konkrétne produkty či služby. Zvýšite tak autoritu daného článku i stránky.

Odkazujte aj na ďalšie dôveryhodné weby, ktoré sa venujú danej problematike. Google to ocení.

Pokúste sa tiež získať externé spätné odkazy z iných webov. Najideálnejšie je, ak tak to dosiahnete prirodzenou cestou (budete tvoriť obsah na vyhľadávané, no zatiaľ málo naplnené témy, prípadne o známych ľuďoch). No odkazy viete získať aj na základe spoluprác a iných dohôd.

 

Začali ste tvoriť interný blog a potrebujete pomoc so SEO? Obráťte sa na našich SEO špecialistov. Využite možnosť našej konzultácie zdarma a spoločne nájdeme ideálnu stratégiu pre váš online biznis.

Read More
seoanalyzy 23. októbra 2022 0 Komentáre

Chcete mať na stránke a v článkoch špičkové SEO, na nič nezabudnúť, všetko mať pod kontrolou? Pomôžte si pluginmi. Na ktoré staviť? Yoast SEO, Rank Math, All in One SEO vo WordPresse, alebo…? Zhrnuli sme pre vás benefity tých najpoužívanejších nástrojov a SEO postupov.

Tipy na 5 najpoužívanejších SEO pluginov a postupov

1. Yoast SEO

Patrí k najobľúbenejším a najpoužívanejším SEO pluginom. Toto sú jeho benefity:

 • jednoduché používanie,
 • veľké množstvo funkcií (SEO analýza, readability analýza, kľúčový obsah, title separator, social…) aj s podrobným vysvetlením,
 • bezplatný,
 • rýchle nastavenie, 
 • snippet náhľady,
 • návrhy na vylepšenia SEO,
 • do Yoast SEO viete importovať všetky informácie z predchádzajúceho SEO pluginu.

 

2. All in One SEO 

Býva označovaný ako najkomplexnejšia súprava nástrojov pre SEO a používajú ho tisícky užívateľov. Toto sú jeho benefity:

 • jednoduché používanie aj pre úplných začiatočníkov,
 • bezplatný,
 • množstvo nástrojov a funkcií (pravidelná kontrola SEO, integrácia sociálnych sietí, viditeľnosť pre vyhľadávače), 
 • sám automaticky upravuje množstvo nastavení,
 • okamžité vytváranie máp stránok,
 • jednoduché pripojenie k dôležitým nástrojom na správu a analýzu webu,
 • All in One SEO vo WordPresse je kompatibilný i s pluginom WooCommerce.

 

3. Rank Math

Tento jednoduchý SEO plugin si viete vo WordPresse prispôsobiť krok po kroku podľa seba. Toto sú jeho benefity:

 • 3 úrovne – pre začiatočníka, pokročilého a custom mood,
 • rýchle nastavenie, čisté a jednoduché používateľské rozhranie,
 • bezplatný,
 • poskytuje množstvo nástrojov (viac než 15 vstavaných modulov, ktoré môžete povoliť a nakonfigurovať podľa vašich požiadaviek),
 • meranie a sledovanie rebríčkov kľúčových slov,
 • rady pre vylepšenie SEO,
 • kompatibilný s oboma editormi WordPress Gutenberg & Classic,
 • možnosť importu dát z predchádzajúceho SEO nástroja.

 

4. Broken Link Checker

Kontrola funkčnosti odkazov si tiež vyžaduje nejaký ten špeciálny SEO nástroj. A nemusí to byť nič zložité. Na internete nájdete množstvo rýchlych „broken links checkerov”, ktoré preskenujú neobmedzené množstvo webových stránok. Vybrať si môžete spomedzi free či platených, napríklad Online Broken Links Checker, Ahrefs Broken Links checker, či Dead Links Checker. Výstupom je zoznam i s danými chybovými kódmi. Posvieťte si na interné i externé odkazy aspoň raz mesačne a vaše SEO tak neutrpí žiadnu ujmu.

 

5. Redirection

Ide o spôsob, ako poslať používateľov aj vyhľadávače na inú adresu URL než bola tá, ktorú pôvodne požadovali. Tri najčastejšie používané presmerovania sú 301 (presunuté natrvalo), 302 (presunuté dočasne) a Meta Refresh (inštruuje užívateľa, aby sa po uplynutí určitého času preklikol inam).

Presmerovania sa používajú z nasledujúcich dôvodov:

 • Zmenili ste adresu URL na inú, aby ste dosiahli lepšiu konvenciu pomenovania alebo SEO.
 • Zmenili ste doménu webu, programovanie alebo hosting.
 • Máte dve stránky s rovnakým obsahom a chcete odstrániť duplikát ich zlúčením.
 • Máte novšiu verziu danej stránky a chcete používateľov presmerovať na ňu.

 

No a ako jednoducho zapracovať presmerovanie? Pokiaľ máte stránky a obsah tvorené cez WordPress, použite tento jednoduchý SEO plugin: https://wordpress.org/plugins/redirection/.

 

Máte nejaké ďalšie otázky z oblasti SEO? Prípadne potrebujete pomôcť s niečím konkrétnejším a zložitejším priamo na vašom webe či e-shope? Neváhajte sa obrátiť na našich SEO špecialistov. Ochotne vám poradia a nasmerujú na tú správnu cestu online biznisom.

Read More
seoanalyzy 30. septembra 2022 0 Komentáre

Nevyskúšali ste zatiaľ ani jeden z týchto SEO online tools? Zišlo by sa vám viac informácií a porovnanie? Zhrnuli sme pre vás benefity oboch nástrojov. Pozrite sa, v čom je výhodný Collabim, v čom zase Marketing Miner a čo majú spoločné.

 

 

Collabim – rýchle analýzy, možnosť archivácie i jazykových mutácií

Ide o najpoužívanejší SEO nástroj u nás a v Českej republike. Ušetrí vám veľké množstvo času automatickým vyhľadávaním a spracovávaním dát najmä pomocou nasledovných 12 hlavných funkcií:

 • meranie pozícií kľúčových slov,
 • monitorovanie pozícii konkurencie,
 • analýza webových stránok (SEO parametre a zapracovanie kľúčových slov),
 • jednorazové analýzy (pozície, hľadanosť, návrhy kľúčových slov),
 • kontrola spätných odkazov,
 • vyhľadávanie odkazových príležitostí,
 • monitoring PPC reklám (ku každému kľúčovému slovu zistíte inzerentov),
 • vytváranie prehľadných reportov návštevnosti, pozícií, odkazov a ďalších metrík,
 • viacero spôsobov importov a exportov (Google Analytics, Google Search Console, API…),
 • archivácia starších projektov (s pozastavením meraní),
 • možnosť jazykových mutácií (meranie pozícií na viac než 70 vyhľadávačoch, personalizácia výsledkov pre viac než 160 miest po celom svete),
 • podporuje tímovú prácu (samotné levely prístupov sú len na vás).

Toto všetko dokáže SEO online tool Collabim. A vás to bude stáť len niekoľko kliknutí. Získate nesmierne množstvo užitočných dát, s ktorými viete ďalej pracovať. Collabim pokryje širokú škálu webových užívateľov s rôznymi potrebami – veľké agentúry, e-shopy, freelancerov, ale aj úplných začiatočníkov v oblasti SEO. Aby ste sa v ňom „zabehli”, viete si ho vyskúšať na 14 dní zdarma. Navyše je tu tiež možnosť využiť SEO školenia pre menej i viac SEO znalých.

 

Marketing Miner – najväčšia databáza kľúčových slov, či kontrola plagiátorstva

Ide o komplexný SEO nástroj so značným presahom aj do iných oblastí marketingu. Nájdete tu viac ako 50 pomocníkov pod jednou strechou: hľadanosť kľúčových slov, meranie pozícii vo vyhľadávačoch, obsahová analýza, kontrola indexácie… V porovnaní s konkurenciou má pridanú hodnotu v kontrole plagiátorstva a možnosť prepojenia s mnohými najpoužívanejšími SEO a Google nástrojmi (Google Analytics, Majestic, Data Studio). Funguje na princípe vloženia dát, zvolenia konkrétneho „mineru”, analýzy a spracovania dát.

Najväčšie benefity nástroja Marketing Miner:

  • Najväčšia databáza kľúčových slov s ich reálnou hľadanosťou pre slovenský, český a poľský trh.
  • Viac než 50 rôznych nástrojov.
 • Hromadné spracovanie dát v cloude. 
 • Domain profiler, kde si pozriete, na aké kľúčové slová sa zobrazuje konkurencia v organickom i platenom vyhľadávaní. 
 • AdWords Suggest (návrh až 800 fráz z AdWords),
 • Brand monitoring, resp. hľadanie zmienok o webe: funkcia ukazuje, kde sa o vašom webe píše. 
 • Prehľadné reporty, pri ktorých si môžete zvoliť ich obsah.
 • Sociálne signály: spolupráca so sociálnymi sieťami a prehľad o najviac zdieľaných príspevkoch. Zisťuje tiež, aké príspevky ľudia zdieľajú a prečo.
 • Expresná zákaznícka podpora a detailné tutoriály.
 • Špecifické „minery” na základe spracovávaného vstupu (domain, keyword, product, URL), 

Okrem toho môžete v nástroji Marketing Miner zmienené „minery” kombinovať, vďaka čomu získate úplne nový pohľad na dáta. Ako ich používať, si prečítate na tejto stránke. Využite tiež jeho rôzne ďalšie vychytávky a tutoriály pre rýchlejšiu prácu a prínosnejšie výsledky. Najväčšou výhodou tohto nástroja je jeho rozmanitosť a flexibilita, vďaka čomu sa dostanete ku dátam, na ktorých môžete stavať svoj biznis. Na vyskúšanie môžete využiť free verziu, ktorá je časovo neobmedzená. Jediné, čo treba, je zaregistrovať sa a následne máte k dispozícii 100 kreditov na mesiac pre 1 projekt.

Chceli by ste sa dozvedieť viac z oblasti SEO? Prípadne máte konkrétnu úlohu, ktorú potrebujete vyriešiť a bez odborníkov sa nepohnete? Obráťte sa na našich SEO špecialistov. Radi vám poradia, nasmerujú a rozbehnú váš online biznis podľa predstáv.

Read More
seoanalyzy 23. septembra 2022 0 Komentáre

Analýzu kľúčových slov pre Google máte vypracovanú. Ostáva už len správne ich zakomponovať do textu. Ako s nimi narábať pri nadpise, perexe, podtitulkoch či URL? Aké sú pravidlá pri jednotlivých SEO parametroch a kedy dosiahnete najlepší efekt?

 

Primárne verzus sekundárne kľúčové slovo

Čo sú kľúčové slová, vie vo všeobecnosti každý. No poďme si ich rozdeliť na dve základné skupiny:

Primárne kľúčové slovo je také, na ktoré sa chcete zamerať. Malo by byť relevantné, s dobrou hľadanosťou a bolo by fajn, keby ste sa s ním vyhli vysokej konkurenčnosti. Tieto výrazy budú vašimi tažnými koňmi v Google.

Sekundárne kľúčové slovo môže byť také s nižšou hľadanosťou, nejaké synonymum toho hlavného. Určite vám z analýzy vyplynie veľa takýchto stále relevantných výrazov, cez ktoré sa ku vám ľudia dostávajú. Sekundárne kľúčové slovo rozšíri hodnotu obsahu vášho webu alebo článku a zároveň pomôže vyhľadávacím nástrojom lepšie klasifikovať a zobraziť konkrétnu stránku.  

 

Všeobecné pravidlá pri zapracovávaní kľúčových slov

Kľúčové slová by ste mali zapracovať na web či do blogov tak, aby čo najlepšie informovali návštevníkov i vyhľadávače o zameraní. Ideálne už do prvých 150 slov textu.

No popritom dbajte na čitateľnosť, zrozumiteľnosť a ľudskosť písaného. Nech užívatelia nemajú pocit nič nehovoriaceho umelo pôsobiaceho zhluku kľúčových slov v texte. Pri blogoch a externých SEO článkoch obzvlášť. Mali by mať i pridanú hodnotu, nielen tú pre Google roboty. 

V rámci predchádzajúceho tiež nezabúdajte na členenie do odstavcov a bold pre dôležité informácie. Ten pokojne použite aj pri kľúčovom slove v texte s prelinkom.

Pre jednu stránku alebo jednu tému môžete vybrať sériu podobných kľúčových slov. Zahrnutím synoným do textu sa vyhnete opakovaniu tých istých slovných spojení.

Dajte si záležať na frázach, cez ktoré odkazujete na podstránky. Voľte kľúčové slová im zodpovedajúce. Nech sú absolútne relevantné.

No a v neposlednom rade si zakladajte najmä na prirodzenosti textu.

 

Kľúčové slová v jednotlivých SEO parametroch

URL adresa – snažte sa do nej zapracovať jedno primárne kľúčové slovo. Nezabúdajte na to, že URL by mala byť jednoduchá a jasná, žiadne kilometrové frázy. Diakritiku a špeciálne znaky tiež neznesie.

Titulok – môžete pracovať s primárnym alebo sekundárnym kľúčovým slovom pre Google, prípadne spojiť obe do jedného longtailu a získať tak konkurenčnú výhodu. Popritom sa ho snažte spraviť pútavým a klikateľným. Zároveň sa však zmestiť do 50 až 60 znakov.

Meta description hodí sa zapracovať sem rovnaké slovo ako do URL, no v rámci rozsahu okolo 135 až 155 znakov sa zmestia aj dve. Spolu s krátkym call to action vám to môže prilákať nových záujemcov o vaše produkty alebo služby.

Nadpisy – zvoľte primárne alebo sekundárne kľúčové slová. H1 je základ. V tomto nadpise by malo figurovať hlavné kľúčové slovo. Pri detailnejšom členení na H3, H4, H5 sa môžete pohrať aj s longtailmi, ktoré uľahčia aj samotnú orientáciu na stránke či v blogu.

Text na stránke – používajte rôzne kľúčové slová, nebojte sa ani iných pádov, čísel, či voľnejšieho poradia / rozmiestnenia vo vete. Ak ide o článok alebo blog, jeho dobrým ukončením bude záver s výzvou k akcii aj s prelinkom cez relevantný anchor text (popisný text odkazu).

Obrázok – okrem textu nezabúdajte ani na vyplnenie altu obrázku kľúčovým slovom. Stavte na výstižné a také s konkurenčnou výhodou.

 

Zaujímajú vás ďalšie veci v oblasti SEO? Prípadne riešite konkrétny problém na vlastnom webe? Obráťte sa na našich SEO špecialistov. Radi vám poradia a vytvoria vám cestu online marketingom na mieru.

Read More
seoanalyzy 16. septembra 2022 0 Komentáre

V dnešnej dobe si tvorí blog už takmer každý. Je potom ťažké na takomto preplnenom poli vyniknúť. No pomocou zopár tipov viete zo svojho textu vyťažiť maximum. Ako mať teda úspešný blog?

 

1. Zosúlaďte SEO zámer so zaujímavým obsahom

Majte vždy na mysli, že nepíšete len pre roboty. Síce aj pre ne, no rovnako tak chcete, aby potenciálni zákazníci strávili na vašich stránkach a pri čítaní vašich textov určitý čas, preklikli sa tam, kam ich chcete dostať…

Tak teda ako na to? Analýza kľúčových slov a ich následné zapracovanie sú síce potrebné, no netreba to preháňať s hustotou týchto fráz. Môže to byť veľmi rušivé. Skúste okrem kľúčových výrazov myslieť aj na informačnú bohatosť, zaujímavosti a občas i odľahčenejší štýl písania, pomocou ktorého sa čitateľom ľahšie dostanete pod kožu.

 

2. Obohaťte kľúčové slová v texte

Kľúčové slová môžu byť pri otázke, ako písať blog, tým najväčším kameňom úrazu. Nepoužívajte v každom odseku striktne len tých zopár top vybraných kľúčových slov z analýzy. Skúste text rozvíjať aj súvisiacimi výrazmi a synonymami. Google je čoraz múdrejší a chce, aby ste tvorili obsah, ktorý sa používateľom bude páčiť. A im sa to takto jednoznačne bude pozdávať viac.

 

3. Vytvorte si štruktúru článku

Okrem titulku, kľúčových slov a zdrojov je fajn mať aj nejakú osnovu článku. Premyslite si, čo všetko v ňom chcete mať. Čo chcete zvýrazniť hneď v úvode, na aké podnadpisy a s nimi súvisiace pasáže chcete text rozdeliť, no a na záver to chce nejaký chytľavý call to action.

 

4. Nadpisy sú základ

A opäť nielen pre Google roboty. Nemajte na mysli iba nadpisy z pohľadu HTML. Zmestia sa vám síce do určeného počtu znakov, aj kľúčové slovo tam je zapracované, nebodaj i dáky longtail. No to by zďaleka nemalo byť všetko. Môže sa stať, že tento výsledok bude pre čitateľa nemastný-neslaný a ani si na vás neklikne. Dobrým tipom je znova si prejsť titulok a podnadpisy až po dokončení celého článku a ešte raz sa zamyslieť nad tým, čo vám z tohto textu vychádza ako najzaujímavejší point. Ten vypichnete v titulku, plus nejaké tie vedľajšie higlighty si necháte na podnadpisy.

 

5. Pohrajte sa s textom vizuálne

Nech to nie sú iba zhluky viet. Dbajte na členenia, podnadpisy H2, H3, H4…, takisto občas stavte na odrážky, používajte príklady z praxe. Ozvláštnite písanie tiež aspoň jedným obrázkom, prípadne doplňte nejaké grafy. Aj to sú spôsoby, ako mať úspešný blog.

 

Bonusový tip: Pridávajte obsah pravidelne

Ak píšete články len tak random nárazovo, nebude to mať ani zďaleka taký efekt, aký by ste si želali. Google treba pravidelne informovať, že ste nažive a aktívni 🙂 Aby mohol váš web prehľadávať a vaše hodnotenie vzrastalo. Vytvorte si teda redakčný plán s určitými pravidlami a riaďte sa ním pri písaní a následnom postovaní príspevkov. Môžete tiež raz za čas aktualizovať aj svoje staré príspevky.

Nejaké tie rady, ako si vytvoriť efektívny redakčný plán nájdete napríklad aj na tomto odkaze.

 

Chceli by ste sa dozvedieť viac z oblasti obsahového marketingu alebo SEO? Prípadne riešite konkrétne zadanie / problém a zišla by sa vám rada odborníkov? Obráťte sa na našich SEO špecialistov. Radi vám pomôžu, nasmerujú a rozbehnú váš online biznis.

Read More
seoanalyzy 9. septembra 2022 0 Komentáre

Ide o súbor s informáciami a pokynmi pre vyhľadávače. Vďaka robots.txt môžete mať pod kontrolou to, ako Google roboty a crawl programy prechádzajú webové stránky. Pomocou jednotlivých príkazov ich nasmerujete, ako sa majú správať.

 

 

Ako fungujú súbory robots.txt?

Ich hlavnou úlohou je prechádzanie (crawling) webových stránok s cieľom objavenia obsahu, jeho zaindexovania a následného zobrazovania pre používateľov vo vyhľadávači. Funguje to v skratke nasledovne: Robot navštívi váš web a prejde určité množstvo URL adries, ktorých obsah si zároveň sťahuje. Pokiaľ ho vyhodnotí ako užitočný, pošle ho k indexácii, čím umožní zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania. Akonáhle sa crawler dostane na stránku, tak hľadá súbor robots.txt v jej koreňovom adresári. V prípade, že ho nenájde, automaticky sem má prístup. Ak ho však nastavíte spolu s konkrétnymi značkami, dáte im pokyn, ako sa správať, prípadne úplne zamedzíte ich vstupu.

 

Na čo slúžia robots.txt?

 • Obmedzujú spôsob, akým roboty prehľadávajú webové stránky – prostredníctvom súborov robots.txt môžete určiť, ktoré stránky a súbory roboty prehľadávajú, potenciálne indexujú a ku ktorým, naopak, nemajú prístup.
 • Optimalizujú crawl budget – resp. rozpočet na indexové prehľadávanie vďaka vylučovaniu stránok ako sú formuláre, prihlasovacie stránky, či filtre. Crawl budget je vlastne počet URL, ktoré crawler vyhľadávača prejde za určitú dobu. Toto číslo si viete zistiť v Google Search Console, v štatistikách prechádzania. Ak chcete vylepšiť hodnotu svojho crawl budgetu, snažte sa o prehľadnú architektúru webu.
 • Zabezpečia úspory pri prenose – teda pomocou záznamov robots.txt sa z cestičiek, po ktorých sa roboti pohybujú, odstránia celé podadresáre alebo špecifické typy súborov.
 • Zabraňujú duplicitnému obsahu – pokiaľ máte na stránke väčšie množstvo interne duplikovaného obsahu a zároveň URL schéma umožňuje jeho jednoznačnú identifikáciu, môžete dať vyhľadávačom signál, aby túto časť neprehľadávali. 
 • Chránia vybrané sekcie pred príliš ľahkým prístupom a vybraný obsah pred únikom von.
 • Slúžia ako prevencia pred zaindexovaním vstupných stránok (administrácia, citlivé údaje používateľov).
 • Môžu zabrániť zlyhaniu servera.

 

Ako by mal vyzerať súbor robots.txt, plus základné príkazy

Malo by ísť o textový súbor umiestnený v koreňovom adresári webovej stránky, ktorej sa týka. Štandardom je tiež uvádzanie umiestnenia sitemap súborov v robots.txt. Najbežnejšími príkazmi sú:

Robots txt. user-agent – vďaka nemu môžeme vytýčiť, pre ktorých robotov je dané pravidlo určené. 

Robots txt. allow a disallow – ustanovujú, ku ktorým oblastiam by mal mať robot povolený prístup a kde, naopak, nie je vítaný.

Robots txt. noindex – nezabráni síce prehľadávaniu obsahu, ale táto značka v súbore robots.txt inštruuje, aby sa nezahŕňal do výsledkov vyhľadávania.

 

Ako overiť, či vám súbor robots.txt funguje?

Posvietite si na to v Google Search Console. Pokiaľ tam máte web pridaný a overený, prejdite na nasledovný nástroj. Vyberte doménu a vzápätí sa objaví váš súbor robots.txt tak, ako ho vidí Googlebot. V spodnej časti potom vložíte podstránku, pre ktorú chcete skontrolovať či je blokovaná alebo povolená. 

 

Potrebujete pomoc s vaším webom alebo e-shopom na poli SEO? Riešite indexáciu stránok alebo niečo iné? Nech už je váš problém v tejto oblasti akýkoľvek, obráťte sa na našich SEO špecialistov. Využite možnosť konzultácie zdarma.

Read More
seoanalyzy 26. augusta 2022 0 Komentáre